Can you feel my heart beat? | 2021

ivana-filip-silkscreen-can-you-feel-my-heart-beat-TI

Can you feel my heart beat? je serija limitiranih edicija serigrafija (sitotiska) mojih crteža. Crteži su proizašli iz moje fasciniranosti vezom između čovjeka i životinja. Svi crteži ručno su izrađeni miješanjem akrilne boje, akvarela, olovke i tinte.

Share This