Flags | 2018

TI-ivana-filip-mixed-media-flags
Zastave od pseće dlake memento su za neimenovane pse koji su bili pratitelji i čuvari u svakodnevnom životu, domaći, nekada i sada. Pas slovi kao čovjekov najstariji i najodaniji prijatelj; usamljenom ljudskom postojanju, pas je bacio kost prijateljstva. A čovjek je svoj alibi davno iznevjerio.

Polazeći od bioetične pretpostavke u korištenju životinjskih sirovina, umjetnica upućuje na neiskorišteni resurs koji svakodnevno bacamo, u raznim kulturama korištena kao važna sirovina, izolator, graditeljski materijal, u izradi odjeće.

Share This