Life is Ca’ah | 2022

women singing

Performans Life is Ca’ah oživljava međuvrsne komunikacije koje smo slobodnoživuće mace i ja vodile u Splitu, tijekom mog jednogodišnjeg umjetničkog istraživanja za magisterij. Riječ i koncept Ca’ah dolaze od Matses naroda u Južnoj Americi, a znači smjer, namjeru i značenje osobinog života.

Ti su razgovori dokumentirani u mojoj knjizi „MAČKA – ČOVJEK: Zbirka međuvrsnih komunikacija“, koju su objavili Atelijeri Žitnjak iz Zagreba.

Zvuk i glazbu sklada i na gitari izvodi moj partner Dalibor Zovko.

Share This