Step in, Step out | 2013

TI-ivana-filip-performance-second-version
U uskoj i mračnoj sobi posjetitelji su ugurani kao životinje u skloništima, kamionima i tvornicama. Zidovi su prekriveni peticijama. Performans oslikava dvije uloge; jednu empatičnu, drugi viktimiziranu. Granica između njih je tanka i nejasna.
Share This