Memento Mori | 2022

Memento Mori | 2022

Memento Mori | 2022 Rad Memento Mori pokrenut je s materijalom, kutikulom cvrčka. Prvom koju sam vidjela bila sam začarana, njenom njenom preciznošću, ljepotom i prazninom – nije bilo tijela, nije bilo bića, ali je  izgledala živo. Skupljala sam ih zamišljajući...