O you are so nice| 2014

TI-ivana-filip-performance-you-are-so-nice
Pristojnost kod žena tumači se kao pasivnost i naivnost te vodi u nevidljivost.
Ako je pristojna, nije glupa, ali obično ju se takvom smatra.

Kroz repetitivni niz aktova performansa ova žena se pokušala osloboditi epiteta prenijetih
od društva. Bila je pristojna čistačica i ništa više.

Share This