Life is Ca’ah | 2022

Life is Ca’ah | 2022

Life is Ca’ah | 2022 Performans Life is Ca’ah oživljava međuvrsne komunikacije koje smo slobodnoživuće mace i ja vodile u Splitu, tijekom mog jednogodišnjeg umjetničkog istraživanja za magisterij. Riječ i koncept Ca’ah dolaze od Matses naroda u Južnoj...